Stedelijke vergroening

Deze blog benadrukt stedelijke groene ruimten, verticale tuinen, onderhoudsuitdagingen en beleidsmaatregelen voor stedelijke vergroening.